Želite li raditi sa nama?

Ispunite našu Cv formu i iskoristite priliku

za zaposlenje u našoj firmi.

 

Pozicija na koju aplicirate

Lični podaci

Ime i prezime

Datum rođenja

Bračno stanje
 Oženjen/Udata Neoženjen/Neudata

Vozačka(ako ima upišite kategoriju)

Broj kg

Visina

Lična fotografija

Kontakt podaci

Vaša adresa

Broj telefona

Broj kućnog telefona

Vaš Email

Radno iskustvo

Ukratko opis radnog iskustva

Obrazovanje

Srednja škola

Fakultet

Certifikat

Certifikat

Certifikat

Sposobnosti

Poznavanje rada na racunaru(kratak opis)

Navedite strane jezike koje poznajete(ako ima)

Reference(ako ima)

Vaša Poruka